عضویت

هنوز عضو پایگاه نشده ام!

عضویت

شرکت نفت پارس اروندان

نفت ، پتروشیمی و فرآورده های جانبی

شرکت نفت پارس اروندان

معرفی شرکت نفت پارس اروندان


شرکت نفت پارس اروندان در زمینه تولید و بازرگانی محصولات و مشتقات نفتی و پتروشیمی در زمینه های صادرات و واردات فعالیت دارد 

 

مدیران


سمت
نام
تلفن
ایمیل


دسته بندی محصولات و کالاها


نشانی دفتر مرکزی / فروشگاه


نشانی کارخانه / کارگاه