عضویت

هنوز عضو پایگاه نشده ام!

عضویت

نرم افزار Vic Fair

بانک اطلاعات کارخانجات کل کشور به تفکیک استان

سی دی کاتالوگ کلیه نمایشگاه های بین المللی تهران 1402

نرم افزار Vic Fair یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان کوچک و سبک است به همراه بانک اطلاعات شرکت ها و کارخانجات ایران و فهرست شرکت کنندگان در نمایشگاه های بین المللی تهران می باشد.

برای دانلود ابتدا با کد کاربری خود وارد پایگاه اطلاعات صنعتی ایران شده و سپس اقدام به دانلود نمایید.