ورود / عضویت
  • ورود

هنوز عضو پایگاه نشده ام!

عضویت
سبد خرید

شرکت های حاضر در ششمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی و سیستم های نوین آبیاری، صنایع، فناوری ها و خدمات وابسته

تاریخ برگزاری:1400/09/14 تا 1400/09/17

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران , مدیریت پروژه های نمایشگاهی

مجری: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

وب سایت: WWW.IRANAGRISHOW.COM

تعداد مشارکت کنندگان: 0 شرکت کننده