امير خرمشاهي


ایمیل: amirkhsh@yahoo.com
تلفن: 09367652731

خدمات فنی و مهندسی قابل ارائه


نام خدمات فنی و مهندسی منطقه جغرافیایی
بازاریابی دیجیتال در کل کشور

سوابق کاری


سازمان / شرکت سمت مدت (ماه)
شرکت کیمیا صنعت اسپیتمان مدیر بازاریابی 32

مهارت ها


مهارت صنعت
بازاریابی دیجیتال حمل و نقل و ترافیک

دوره های آموزشی


عنوان دوره موسسه آموزشی
دیجیتال مارکتینگ Google Digital Garage
آنالیز مالی سازمان مدیریت صنعتی
عکاسی پیشرفته مرکز آموزش تخصصی رسانه خراسان


بازگشت به فهرت خدمات فنی و مهندسی