سيد علي جلالي


ایمیل: s.a.jalali.127@gmail.com
تلفن: 09125272687

خدمات فنی و مهندسی قابل ارائه


نام خدمات فنی و مهندسی منطقه جغرافیایی
ضخامت سنجی و تست هیدرواستاتیک دیگ های بخار کل کشور
طراحی سیستم های بخار کل کشور
طراحی و تامین قطعات سیستم های هیدرولیک-پنوماتیک استان مرکزی

سوابق کاری


سازمان / شرکت سمت مدت (ماه)
الیاف ابریشم ماهان مدیر فنی 90
دانشگاه پیام نور دلیجان استاد 90
دانشگاه آزاد اسلامی دلیجان استاد 100
دانشگاه دولتی محلات استاد 6

مهارت ها


مهارت صنعت

دوره های آموزشی


عنوان دوره موسسه آموزشی


بازگشت به فهرت خدمات فنی و مهندسی