خلاق دما گستر اراک (شیدپخت)


- کباب پز تابشي دستي کشويي

دسته بندی محصول: کوره ها و تنوره هاي (Ovens) صنعتي و يا آزمايشگاهي، همچنين زباله سوز ها
نام تجاری (بازاری) محصول: کباب پز تابشي دستي کشويي
نام محصول بر اساس کدینگ HS:
کد HS:
استاندارد: ملی ایران
قیمت: 0 ریال
مدل: خزر - 40 سيخ