پایگاه اطلاعات صنعتی ایران


لوله ها و پروفیل های توخالی، بدون درز، از آهن یا فولاد - نرم افزار مديريت ارتباط با مشتريان

دسته بندی محصول: لوله ها و پروفیل های توخالی، بدون درز، از آهن یا فولاد
نام تجاری (بازاری) محصول: نرم افزار مديريت ارتباط با مشتريان
نام محصول بر اساس کدینگ HS: لوله ها و پروفیل های توخالی، بدون درز، از آهن یا فولاد
کد HS: 7304
استاندارد:
قیمت: 0 ریال
مدل: