صنایع تهویه ادریسی

صنایع تهویه ادریسی

تولید فنکویل -هواساز - ایرواشر - یونیت هیتر - برج خنک کننده و سیستمهایتهویه مطبوع

معرفی صنایع تهویه ادریسی


شرکت صنایع تهویه ادریسی در سال 1356 تاسیس و دارای پروانه بهره برداری از سال 1372 در ضمینه تولید انواع سیستم های تهویه مطبوع دارد.

دسته بندی محصولات و کالاهای صنعتینشانی دفتر مرکزی / فروشگاه

برای دریافت اطلاعات نشانی شما می بایست عضو پایگاه باشید.

درصورتیکه عضو پایگاه اطلاعات صنعتی ایران می باشید از اینجا وارد شوید. در غیر این صورت، از طریق لینک عضویت می توانید عضو پایگاه اطلاعات صنعتی ایران شوید.


نشانی کارخانه / کارگاه

برای دریافت اطلاعات نشانی شما می بایست عضو پایگاه باشید.

درصورتیکه عضو پایگاه اطلاعات صنعتی ایران می باشید از اینجا وارد شوید. در غیر این صورت، از طریق لینک عضویت می توانید عضو پایگاه اطلاعات صنعتی ایران شوید.