خدمات تراشکاری مبین صنعت

خدمات تراشکاری مبین صنعت


; ساخت انواع سنبه و ماتریس دستگاه پانچ، ساخت انواع چرخ دنده و چزخ های جرثقیل
لینک آگهی:
تعداد بازدید: 80

مشخصات صاحب آگهی

نام: رحماني
پست الکترونیک: Fatemeheydari1985@gmail.com
تلفن: 09197764065