تولید انواع قطعه و پیچ و مهره


تولید انواع قطعه بوش شفت پیچ مهره و کلیه قطعات فلزی با دستگاهای سزی تراشی و اتومات دارنده گواهینامه استاندارد طرف قراردا با شرکتهای بزرگ خودرو سازی
تولید انواع قطعه و پیچ و مهره

تولید کننده قطعه/سازنده قطعه /تامین کننده قطعه/سری تراشی تراپ/قطعه زنی /تول
لینک آگهی:
تعداد بازدید: 23

مشخصات صاحب آگهی

نام: سعيد برزگر
پست الکترونیک: info@ravansanaat.com
تلفن: 55439501-3