تولید انواع تسمه و میلگرد و شش گوش خوش تراش

تولید انواع تسمه و میلگرد و شش گوش خوش تراش


; الومینیوم خوش تراش – آلومینیوم خوشتراش – الومینیوم 7000- آلومینیوم هفت هزار
لینک آگهی:
تعداد بازدید: 42

مشخصات صاحب آگهی

نام:
پست الکترونیک: sanako.sanat@yahoo.com
تلفن: 08633554370