تولید انواع تسمه و میلگرد و شش گوش خوش تراش


تولید انواع تسمه و میلگرد و شش گوش خوش تراش

الومینیوم خوش تراش – آلومینیوم خوشتراش – الومینیوم 7000- آلومینیوم هفت هزار
لینک آگهی:
تعداد بازدید: 18

مشخصات صاحب آگهی

نام:
پست الکترونیک: sanako.sanat@yahoo.com
تلفن: 08633554370